Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Prvi srpski EMBA (Executive Master of Business Administration) je akademski program organizovan u Srbiji po najvišim međunarodnim standardima, prilagođen našim potrebama u okruženju i izazovima koji nas iščekuju. Fakultet organizacionih nauka i Mokrogorska škola menadžmenta su izabrali najbolje programe i predavače za najbolje menadžere Srbije, a sve u cilju ličnog usavršavanja, unapređenju organizacija iz kojih polaznici dolaze i bolje privrede Srbije. Studenti koji uspešno završe studije MEMBA dobijaju diplomu Fakulteta organizacionih nauka u klasi MBA studija. 

MEMBA

Program iz projektnog menadžmenta je kreiran da odgovori na zahteve upravljanja projektima bez obzira na veličinu firme (mala i srednja preduzeća, velika preduzeća), tip delatnosti (proizvodna i uslužna preduzeća) ili tip vlasništva (privatno ili javno preduzeće). Obuka je namenjena svima onima koji upravljaju raznovrsnim projektima i poduhvatima i kojima su potrebna pratkična znanja za njihovu uspešnu realizaciju i dostizanje predviđenih ciljeva.

Veštine pregovaranja su opšte korisne za svakog pojedinca jer rešavaju sukobe, poboljšavaju odnose među ljudima, mogu uštedeti brojne resurse, poput vremena, novca, zdravlja, pa i živaca. Možemo konstatovati da su upravo veštine pregovaranja najznačajnije poslovne veštine jer povezuju prodaju i nabavku.Program je namenjen svima onima čija pozicija zahteva svakodnevno ili povremeno pregovaranje (menadžeri i predstavnici prodaje, menadžeri nabavke, rukovodioci, direktori, vlasnici firmi…).

General Management Program je jedinstveni menadžment program koji priprema menadžere za uloge na direktorskom nivou i sa multidisiplinarnom odgovornošću. GMP unapređuje znanja i veštine iz ključnih oblasti menadžmenta i razvija sadašnje i buduće menadžere koji kao lideri promena doprinose unapređenju performansi i realizaciji strateških ciljeva svojih organizacija.

Finansije su zanimanje koje se uči kroz praksu. Prednost ovog programa jeste što ukazuje na izazove sa kojima se članovi finansijskog tima kompanije susreću. Učešće u programu će im omogućiti da sagledaju koji su to finansijski efekti izbora određene investicione ili finansijske alternative za poslovanje kompanije.

Kada, umesto unapređenja samo svog preduzeća,
shvatite ceo lanac vrednosti, od dobavljača do krajnjeg kupca,
formula uspeha se menja: 1+1=3… i više.

Studenti će shvatiti formalni model lanca vrednosti i univerzalnu primenu u preduzećima u svim sektorima privređivanja. Polazeći od definicije vrednosti i rasta, strukture prihoda i troškova, upoznaće se sa formalnim pristupom optimizacije poslovanja sa partnerima, izvan granica sopstvenog preduzeća, u takozvanom proširenom lancu vrednosti.

Sve ljudske interakcije jesu u formi komunikacije. Poslovna komunikacija zaposlenih je ono što naši klijenti prvo primete. Atmosfera koja vlada među zaposlenima unutar firme je ista ona atmosfera koju klijenti prvo osete kada uđu u naše objekte. Kakav je kvalitet Vaše svakodnevne komunikacije u poslovnom i privatnom okruženju? Sve što kažemo, ne kažemo, uradimo ili ne uradimo jeste naša prezentacija. I ne samo naša, lično naša, već i prezentacija kompanije koju predstavljamo! Svakoga dana se iz nekog razloga pojavljujemo u javnosti i prenosimo svoje ili tuđe ideje, stavove i argumente. Bez obzira da li je to u okviru svoje kompanije,  pred kupcima ili milionskim auditorijumom, mi svesno i nesvesno šaljemo poruke koje utiču da se naše poruke prihvate sa oduševljenjem ili odbiju sa indignacijom.

Poznavanje potrošača je program pruža jedinstvenu priliku za unapređenje znanja i veština koje su potrebne za opstanak svake tržišno orjentisane kompanije. Benefit za pojedinca koji nosi ovaj program je u usvajanje sistema za bolje donošenje odluka baziranog na najvažnijoj osobi u borbi za tržišni opstanak – POTROŠAČU. Očekuje nas sadržajan program, iskusni predavači, interesantne teme i zadaci.

Nakon trodnevnog programa bićete u mogućnosti da procenite i razumete ponašanje potrošača, implikacije ponašanja na kompaniju i, najvažnije, da primenite razumevanje ponašanja potrošača na donošenje boljih poslovnih odluka. 

Svaka zdrava organizacija ima mlade talente koji se pripremaju za nove izazove u karijeri. Obično, oni imaju veliku radnu energiju ali nemaju dovoljno iskustva. Osnovni menadžment program je namenjen mladim menadžerima kojima ćemo pomoći da povećaju doprinos organizaciji iz koje potiču i istovremeno da razumeju multidisciplinarnost menadžmenta. Idealan program za mlade menadžere koje organizacije pripremaju za prelazak na sledeći stepenik–srednji menadžment.

Cilj predmeta

Nakon odslušanog predmeta polaznici programa će biti osposobljeni za razumevanje savremenih koncepata menadžmenta biznis inovacija i projekata razvoja proizvoda, usluga, procesa, organizacije, marketinga i dr. Sagledava se značaj uspešnog menadžmenta inovacija za preduzetništvo, kroz povezivanje tri ključne funkcije: istraživanja i razvoja, proizvodnje i marketinga. Inovacija se posmatra kao proces i izlaz - proces od generisanja ideje do implementacije, ali i izlaz iz ovog procesa, koji ima tržišnu verifikaciju.

Ishod predmeta
Identifikacija i razumevanje uticaja identifikacija uloge biznis inovacija, inovacionih procesa i performansi na konkurentnost i poslovni uspeh, od nivoa organizacije do nacionalne ekonomije. Nakon odslušanog predmeta, sagledava se inovativnost u najširem smislu - od kreiranja inovativnih proizvoda i usluga, do savremenih poslovnih modela i sl. Sticanje znanja potrebnog za projektovanje i upravljanje svim fazama inovacionih procesa i inovacionim portfoliom.


Cilj trećeg predmeta je da obezbedi sticanje najnovijih znanja iz oblasti menadžmenta, savremene naučne discipline koja se bavi problemima upravljanja organizacionim sistemima, kao i upoznavanje i ovladavanje savremenim metodama i tehnikama koji se koriste u menadžmentu. Ishod predmeta predstavlja osposobljenost studenata za primenu stručnih znanja, metoda i tehnika u procesima planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole različitih poslova, poduhvata i organizacionih sistema. 

Kurs je zasnovan na odabranim temama koje će pokriti i makroekonomiju i mikroekonomiju. Kurs obuhvata različita ekonomska pitanja, ponudu i tražnju, analizu tržišnih struktura, makro okruženje, ekonomske politike i njenu primenu u odlučivanju. Makroekonomija ima fokus na nacionalne, regionalne i globalne ekonomske aktivnosti i njihove efekte. Makroekonomske teme obuhvataju poslovne cikluse, BDP, inflaciju, nezaposlenost, monetarnu i fiskalnu politiku, platni bilans, kamate i devizne kurseve. Nadalje, biće komparativno analizirana produktivnost, ekonomski rast i razvoj  u tradicionalnoj ekonomiji i u ekonomiji znanja. Mikroekonomske teme pokrivaju ponudu i tražnju, izbor potrošača (potrošačevo ponašanje, individualnu i tržišnu tražnju i nesigurnost); teoriju firme (proizvodnju, troškove proizvodnje, maksimizaciju profita i konkurentsku ponudu, određivanje tržišne cene i obima proizvodnje); tržišne strukture (savršenu konkurenciju, monopol, monopolističku konkurenciju, oligopol); opštu ravnotežu i neefikasnost tržišta.

http://msm.edu.rs/srednji-menadzment/upravljanje-projektima/

General Management Program je jedinstveni menadžment program koji priprema menadžere za uloge na direktorskom nivou i sa multidisiplinarnom odgovornošću. GMP unapređuje znanja i veštine iz ključnih oblasti menadžmenta i razvija sadašnje i buduće menadžere koji kao lideri promena doprinose unapređenju performansi i realizaciji strateških ciljeva svojih organizacija.

http://msm.edu.rs/srednji-menadzment/lanac-vrednosti/

Ponašanje potrošača 2015

http://msm.edu.rs/nizi-menadzment/osnovni-menadzment-program/

Cilj predmeta

Nakon odslušanog predmeta polaznici programa će biti osposobljeni za razumevanje savremenih koncepata menadžmenta biznis inovacija i projekata razvoja proizvoda, usluga, procesa, organizacije, marketinga i dr. Sagledava se značaj uspešnog menadžmenta inovacija za preduzetništvo, kroz povezivanje tri ključne funkcije: istraživanja i razvoja, proizvodnje i marketinga. Inovacija se posmatra kao proces i izlaz - proces od generisanja ideje do implementacije, ali i izlaz iz ovog procesa, koji ima tržišnu verifikaciju.

Ishod predmeta

Identifikacija i razumevanje uticaja identifikacija uloge biznis inovacija, inovacionih procesa i performansi na konkurentnost i poslovni uspeh, od nivoa organizacije do nacionalne ekonomije. Nakon odslušanog predmeta, sagledava se inovativnost u najširem smislu - od kreiranja inovativnih proizvoda i usluga, do savremenih poslovnih modela i sl. Sticanje znanja potrebnog za projektovanje i upravljanje svim fazama inovacionih procesa i inovacionim portfoliom.


Cilj trećeg predmeta je da obezbedi sticanje najnovijih znanja iz oblasti menadžmenta, savremene naučne discipline koja se bavi problemima upravljanja organizacionim sistemima, kao i upoznavanje i ovladavanje savremenim metodama i tehnikama koji se koriste u menadžmentu. Ishod predmeta predstavlja osposobljenost studenata za primenu stručnih znanja, metoda i tehnika u procesima planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole različitih poslova, poduhvata i organizacionih sistema.

Nakon odslušanog predmeta polaznici programa će biti osposobljeni za sveobuhvatnosagledavanje važnih pitanja iz oblasti strategijskog upravljanja finansijama i donošenja poslovnihodluka. Kurikulum je dizajniran u cilju boljeg razumevanja internih i eksternih tokova u preduzeću i uloge finansijskog menadžmenta u kompaniji. Dodatno, ovim predmetom se omogućava usvajanje novih i proširenje ranije stečenih znanja i veština iz oblasti strategijskog upravljanja finansijama, upravljačkog računovodstva i finansijskog i poslovnog odlučivanja. 

Ovaj kurs pruža uvod u najčešće korišćena sredstva i metode za analizu različitih ekonomskih pitanja. On se bavi teorijskim konceptima i njihovom praktičnom primenom kroz primere. On ima za cilj da omogući studentima primenu mikroekonomskih, makroekonomskih i drugih, danas, najvažnijih ekonomskih koncepata u rešavanju niza praktičnih ekonomskih problema i donošenja odluka.

Cilj predmeta je da studenti razumeju i nauče kako se ekonomski principi, alati i metodologija primenjuju na svakodnevnim problemima poslovanja i u donošenju upravljačkih odluka; da razumeju i analiziraju donošenje odluka pod različitim pretpostavkama o strukturi tržišta, makro okruženju poslovanja i na osnovu dostupnih informacija; identifikuju i ispitaju ključne pokretače ekonomskih promena, rizik i aktuelne probleme u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj privredi; razviju kritički način mišljenja, veštine rešavanja problema, timski rad, kao i da prošire i steknu nova znanja i veštine.


Osnovni menadžment program (OMP) je program kroz koji je prošlo više stotina menadžera u Srbiji i odlikuje ga bogato iskustvo iz prakse predavača i interaktivnost. Ujedno ovo je jedan od programa sa najvišim ocenama. Učešće u programu omogućuje menadžerima da prepoznaju situacije sa kojima se mogu suočiti u budućnosti i da na njih odgovarajuće reaguju sa manje iznenađenja.


General Management Program je jedinstveni menadžment program koji priprema menadžere za uloge na direktorskom nivou i sa multidisiplinarnom odgovornošću. GMP unapređuje znanja i veštine iz ključnih oblasti menadžmenta i razvija sadašnje i buduće menadžere koji kao lideri promena doprinose unapređenju performansi i realizaciji strateških ciljeva svojih organizacija.

O Programu


General Management Program je jedinstveni menadžment program koji priprema menadžere za uloge na direktorskom nivou i sa multidisiplinarnom odgovornošću. GMP unapređuje znanja i veštine iz ključnih oblasti menadžmenta i razvija sadašnje i buduće menadžere koji kao lideri promena doprinose unapređenju performansi i realizaciji strateških ciljeva svojih organizacija.


Cilj predmeta

Nakon odslušanog predmeta polaznici programa će biti osposobljeni za razumevanje savremenih koncepata menadžmenta biznis inovacija i projekata razvoja proizvoda, usluga, procesa, organizacije, marketinga i dr. Sagledava se značaj uspešnog menadžmenta inovacija za preduzetništvo, kroz povezivanje tri ključne funkcije: istraživanja i razvoja, proizvodnje i marketinga. Inovacija se posmatra kao proces i izlaz - proces od generisanja ideje do implementacije, ali i izlaz iz ovog procesa, koji ima tržišnu verifikaciju.

Ishod predmeta

Identifikacija i razumevanje uticaja identifikacija uloge biznis inovacija, inovacionih procesa i performansi na konkurentnost i poslovni uspeh, od nivoa organizacije do nacionalne ekonomije. Nakon odslušanog predmeta, sagledava se inovativnost u najširem smislu - od kreiranja inovativnih proizvoda i usluga, do savremenih poslovnih modela i sl. Sticanje znanja potrebnog za projektovanje i upravljanje svim fazama inovacionih procesa i inovacionim portfoliom.


Sticanje znanja i veština neophodnih za definisanje, implementaciju i evaluaciju strategija i taktika marketinga i odnosa s javnošću. Savladavanje osnovnih metoda i tehnika koje se koriste u marketingu i odnosima s javnošću za pozicioniranje na tržištu, kreiranje i održavanje identiteta i imidža organizacije i unapređenje poslovanja

Cilj trećeg modula je da obezbedi sticanje najnovijih znanja iz oblasti menadžmenta, savremene naučne discipline koja se bavi problemima upravljanja organizacionim sistemima, kao i upoznavanje i ovladavanje savremenim metodama i tehnikama koji se koriste u menadžmentu. Ishod predmeta predstavlja osposobljenost studenata za primenu stručnih znanja, metoda i tehnika u procesima planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole različitih poslova, poduhvata i organizacionih sistema.

Nakon odslušanog predmeta polaznici programa će biti osposobljeni za sveobuhvatno sagledavanje važnih pitanja iz oblasti strategijskog upravljanja finansijama i donošenja poslovnih odluka. Kurikulum je dizajniran u cilju boljeg razumevanja internih i eksternih tokova u preduzeću i uloge finansijskog menadžmenta u kompaniji. Dodatno, ovim predmetom se omogućava usvajanje novih i proširenje ranije stečenih znanja i veština iz oblasti strategijskog upravljanja finansijama, upravljačkog računovodstva i finansijskog i poslovnog odlučivanja. 

Ovaj kurs pruža uvod u najčešće korišćena sredstva i metode za analizu različitih ekonomskih pitanja. On se bavi teorijskim konceptima i njihovom praktičnom primenom kroz primere. On ima za cilj da omogući studentima primenu mikroekonomskih, makroekonomskih i drugih, danas, najvažnijih ekonomskih koncepata u rešavanju niza praktičnih ekonomskih problema i donošenja odluka.

Cilj predmeta je da studenti razumeju i nauče kako se ekonomski principi, alati i metodologija primenjuju na svakodnevnim problemima poslovanja i u donošenju upravljačkih odluka; da razumeju i analiziraju donošenje odluka pod različitim pretpostavkama o strukturi tržišta, makro okruženju poslovanja i na osnovu dostupnih informacija; identifikuju i ispitaju ključne pokretače ekonomskih promena, rizik i aktuelne probleme u nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj privredi; razviju kritički način mišljenja, veštine rešavanja problema, timski rad, kao i da prošire i steknu nova znanja i veštine.